حذف ماده دارویی کاربامازپین با روش پراکسیداسیون الکتروشیمیایی و بهینه سازی شرایط حذف

پیام:
چکیده:
با گسترش صنعت و شهرنشینی، ورود آلاینده های نوظهور و میکروآلاینده ها به منابع آب از طریق فاضلاب های شهری و صنعتی افزایش یافته است. با توجه به اینکه تصفیه خانه های آب و فاضلاب کشور بیشتر از روش های متداول استفاده می کنند، امکان حذف این نوع آلاینده ها وجود ندارد، بنابراین انسان و دیگر موجودات زنده در معرض آلودگی قرار دارند. روش های تصفیه پیشرفته فاضلاب مانند اکسیداسیون پیشرفته توانایی حذف مواد دارویی مانند کاربامازپین را دارند. در این پژوهش از روش پراکسیداسیون شیمیایی در pH بهینه 3 و شرایط مختلف آزمایشگاهی با پارامترهای موثر زمان، دانسیته جریان، پراکسید هیدروژن و نسبت آهن به پراکسید هیدروژن که از طراحی آزمایش روش پاسخ سطح حاصل شده، برای حذف کارمابازپین استفاده شد. پس از آنالیز نتایج با ضریب همبستگی 94 درصد مشخص شد نسبت آهن به پراکسید هیدروژن، تاثیرگذارترین عامل مستقل است و پس از آن به ترتیب برهم کنش نسبت آهن به پراکسید هیدروژن با دانسیته جریان و برهم کنش پراکسید هیدروژن با نسبت آهن به پراکسید هیدروژن و برهم کنش زمان با نسبت آهن به پراکسید هیدروژن بیشترین تاثیر را بر فرایند حذف کارمابازپین دارند. در پیش بینی دستیابی به حذف بالای 90 درصد، 13 حالت با شرایط محیطی مختلف وجود دارد که با توجه به شرایط مورد نظر قابل انجام است. شرایط بهینه برای دستیابی به حذف 90 درصد در زمان تماس 5/67 دقیقه و غلظت پراکسید هیدروژن 26 میلی مولار و نسبت آهن به پراکسید هیدروژن 002/0 و دانسیته جریان 75/14 میلی آمپر با قابلیت اعتماد 98 درصد قابل دستیابی است.
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
39 -48
لینک کوتاه:
magiran.com/p2011136 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!