نقش مجازات در پیشگیری از جرم بهره برداری غیرمجاز از منابع آب زیرزمینی

پیام:
چکیده:
آنچه در نگاه اول به نظر می رسد آن است که ضمانت اجرای کیفری یا مجازات، باید دست کم از طریق ارعاب، اصلاح و بازپروراندن در پیشگیری از جرم بهره برداری غیرمجاز از منابع آب زیرزمینی تاثیر مثبت داشته باشد. اما نگاهی به آمارهای موجود از ارتکاب جرم موصوف، مشکلاتی را در سیاست جنایی فعلی در قبال آن نشان می دهد که می تواند ریشه در تکیه به کارایی ضمانت اجراهای کیفری صرف داشته باشد. علاوه بر این، کارایی مجازات ها مستلزم برخورداری از ویژگی هایی است که جزء ذاتی آنهاست. همچنین، رعایت اصول و معیارهای صحیح جرم انگاری و سپس مجازات انگاری در وضع و تعیین مجازات ضروری است. بررسی فلسفه وضع مجازات در برخورد با جرم بهره برداری غیرمجاز از منابع آب زیرزمینی و میزان صحت به کارگیری مجازات در سیاست جنایی موجود در وهله اول و سپس میزان تبعیت مجازات های تعیینی از معیارهای بایسته مذکور و نهایتا بررسی میزان کارایی این مجازات ها، در این مقاله مورد بررسی قرار گرفت.
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
99 -113
لینک کوتاه:
magiran.com/p2011141 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!