تکرارپذیری یافته های علمی

نویسنده:
پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (ترویجی)
چکیده:
علم همیشه در تلاش بوده و خواهد بود دانشی را تولید کند که برای بشریت مفید باشد. شفافیت، دسترسی آزاد و تکرارپذیری از ویژگی های اساسی علم است. یافته های علمی بهصورت مقاله برای آگاهی و استفاده توسط سایر پژوهشگران جهت پیشبرد علوم، در مجلات منتشر میشود. با وجود ارائهی روشکار و نتایج در مقاله ها، برخی از داده های ارائه شده به دلیل عوامل مختلفی از جمله گزارش انتخابی، تکرار ناکافی، تحتفشار بودن برای چاپ مقاله، عدم نظارت دقیق، تقلب و جعل تکرار نمی شوند. محققان، شرکتهای دارویی و آژانس های سرمایه گذاری نسبت به این مسئله در سال های اخیر ابراز نگرانی کردهاند. این نگرانی ها موجب شده است که سیاستهای جدیدی جهت داوری و چاپ مقاله ها اتخاذ شود. پیشثبتنام تحقیق و روش های تحلیلی مورداستفاده، ایجاد پایگاه هایی جهت آرشیو داده ها و تکرار آزمایش ها و آنالیزها به طور مستقل توسط سایر مراکز علمی از جملهی راهکارها جهت افزایش تکرارپذیری و اعتبار داده ها است. علم باید تکرارپذیر باشد و اگر تکرارپذیر نباشد در حوزهی علم تجربی قرار نمیگیرد. افزایش تکرارپذیری داده ها به همکاری مراکز تحقیقاتی، پژوهشگران، آژانس های سرمایه گذاری و ناشران نیاز دارد کمیت هایی به نامTOP (Transparency and Openness Promotion) استانداردهایی را جهت افزایش اعتبار داده های علمی تدوین کرده است که رعایت آن ها تا حد بسیارزیادی میزان تکرارپذیری را افزایش می دهد
زبان:
فارسی
صفحات:
21 -28
لینک کوتاه:
magiran.com/p2015213 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 700,000ريال می‌توانید 100 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.