زن در اندیشه جنبش های اسلامی معاصر در مشرق عربی

پیام:
چکیده:

موضوع زن در دهه های اخیر محل توجه پژوهشگران و نویسندگان قرار گرفت، به ویژه پس از افزایش گفت وگوهایی درباره اهمیت نقش زنان در جامعه و برابری آنها با مردان و در نظر گرفتن میزان مشارکت زنان در بخش های تازه ایجاد شده. جنبش های اسلامی بر اساس مفاهیم اسلامی که در قرآن و سنت ذکر شده اند به زنان اهتمام ورزیدند. این مفاهیم مسلمانان را به لزوم توجه به زن و احترام به حقوق و جایگاه اجتماعی وی دعوت می کند. اهمیت این پژوهش در آشکارکردن نگرش جنبش های اسلامی به زنان، یعنی در حق تحصیل، حق مشارکت سیاسی و مشاغل عمومی است. این پژوهش از یک مقدمه و سه بخش تشکیل شده است. بخش اول به وضعیت زن در قرآن و سنت می پردازد؛ بخش دوم زن در اندیشه پیش گامان نهضت اسلامی را بررسی می کند؛ و بخش سوم به نگرش جنبش های اسلامی به زنان می پردازد که از طریق پرداختن به آموزش آنها و مشارکت سیاسی شان در قالب ورود به انتخابات و عضویت در پارلمان، علاوه بر مشاغل عمومی، است. در نهایت، این پژوهش به نتایج مهمی رسید که مهم ترین آن این است که هر جنبش اسلامی با توجه به فهم خود از قرآن و سنت به موضوع زن پرداخته است. همه این جنبش ها در آموزش زنان و نیز شرکت در انتخابات به اتفاق رسیده اند، اما نقطه اختلاف در بین جنبش های اسلامی در دو مسئله عضویت در پارلمان و مشاغل عمومی بوده است.

زبان:
فارسی
صفحات:
119 -146
لینک کوتاه:
magiran.com/p2020263 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!