بازرسی جوش های سر به ‎سر در لوله ‎های انتقال نفت با استفاده از آزمون آرایه فازی

نویسنده:
پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:

ارزیابی غیرمخرب جوشهای سر به سر در لوله های انتقال نفت بدلیل شرایط کاری ویژه و خسارتهای بسیار سنگین ناشی از تخریب خط لوله در اثر وجود عیب در اتصاالت جوش آنها از اهمیت بسیار بالایی در صنعت نفت برخوردار است. در چند دهه اخیر بصورت سنتی از روش پرتونگاری به منظور بازرسی غیرمخرب این خطوط استفاده شده است. مالحظات خاص ایمنی در استفاده از این آزمون، هزینه بالای انجام آزمون در بازرسی خطوط لوله انتقال و زمان بالای انجام آزمون، همواره توجه محققان و پژوهشگران این حوزه را به یافتن روش جایگزینی برای آزمون پرتونگاری معطوف نگه داشته است. در سالهای اخیر آزمون فراصوتی ارایه فازی بعنوان روشی قابل اعتماد جهت جایگزینی آزمون پرتونگاری مورد توجه بسیاری از بازرسان فنی قرار گرفته است. در این مقاله با انجام آزمون آرایه فازی بر روی جوش سر به سر در یک لوله 12 ”دارای عیوب مختلف جوش، امکان ارزیابی غیرمخرب عیوب جوش خطوط لوله با استفاده از این دو روش مورد بررسی و مطالعه قرار می گیرد.

زبان:
فارسی
صفحات:
8 تا 12
لینک کوتاه:
magiran.com/p2026203 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 60 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 60 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!