بهینه سازی پوشش در شبکه های حسگر بی سیم با الگوریتم جستجوی گرانشی

پیام:
چکیده:

شبکه های حسگر شامل گره های کم وزن با قابلیت پردازش و انرژی محدود هستند. این حسگرها محیط اطراف خود را نظارت کرده و رخدادها را از نزدیکترین مسیر به گره چاهک ارسال می کنند. یکی از چالش های مهم در این شبکه ها، مسئله اتصال گره ها به یکدیگر و پوشش همزمان و کارای منطقه است. این دو بعنوان پارامترهای اصلی کیفیت سرویس دهی می باشند. در این مقاله پوشش بهینه منطقه، با استفاده از الگوریتم فرا ابتکاری جستجوی گرانشی انجام می شود. در الگوریتم پیشنهادی، عامل ها یا اجسام معادل گره های حسگر در نظر گرفته می شوند. گره ها بر اساس فاصله، قانون جاذبه نیوتن و قوانین حرکت روی هم اثر می گذارند. مجموعه ای از گره ها بعنوان خوشه در نظر گرفته می شوند الگوریتم پیشنهادی از لحاظ طول عمر شبکه، انرژی باقیمانده و توان شبکه با روش های قبلی مقایسه شده است. نتایج حاصل از شبیه سازی نشان می دهد که روش پیشنهادی با بهینه کردن تعداد گره ها در منطقه و پوشش حداکثری، مصرف انرژی را کاهش و طول عمر و توان شبکه را افزایش می دهد

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
20 -31
لینک کوتاه:
magiran.com/p2027641 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!