مطالعه ی واکنش مجتمع های سوخت قلب رآکتور VVER-1000 به تغییرات شار جرمی ناشی از حادثه ی از دست رفتن خنک کننده با استفاده از اثر صوت

پیام:
چکیده:

هدف این مطالعه، شبیه سازی گرمابی واکنش مجتمع های سوخت قلب رآکتور 1000VVER- به تغییرات شار جرمی ناشی از حادثه ی از دست رفتن خنک کننده و افت فشار ناگهانی آن است. تحلیل این حادثه در بازه ی زمانی بسیار کوتاه- در ابعاد میلی ثانیه- با استفاده از اثر صوت صورت گرفته است. معادلات گرمابی وابسته به زمان با استفاده از روش سیال تراکم پذیر در تک کانال گرم شونده تحلیل و با نتیجه های حاصل از گذره ی مورد نظر در یک رآکتور PWR اعتبارسنجی شده است. برای مقایسه، گذره ی مورد نظر در کد 5RELAP نیز شبیه سازی شد و نتایج مورد مقایسه قرار گرفتند. سپس، با توجه به تقارن یک ششم قلب رآکتور 1000VVER تعداد 28 مجتمع سوخت با توجه به ویژگی های منحصربه فرد هر مجتمع بررسی شد. افت شار جرمی پس از چند میلی ثانیه در انتهای کانال احساس شد. مشاهده شد که افت شار جرمی به مقدار سهم هر مجتمع در تولید توان گرمابی قلب وابسته است. استفاده از اثر صوت منجر به شناسایی تفاوت در تغییرات شار جرمی ناشی از افت فشار ناگهانی، با توجه به ویژگی هر مجتمع سوخت خواهد شد.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
14 -21
لینک کوتاه:
magiran.com/p2029019 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!