شبیه سازی هدایت الکتریکی دشت بهبهان با استفاده از مدل های ANN و ANN-PSO

پیام:
چکیده:
برآورد و پیش بینی پارامترهای کیفی آب زیرزمینی به‎ منظور تصمیم‎گیری های مدیریتی یکی از اهداف مدیران و برنامه ریزان منابع آب تلقی می شود. در این راستا تعداد زیادی مدل در زمینه مدیریت بهتر برای حفظ کیفیت آب گسترش یافته است. بیشتر این مدل ها نیازمند پارامترهای ورودی هستند که یا دسترسی به آن‎ها مشکل است و یا این‎که اندازه گیری آن‎ها محتاج صرف هزینه و زمان زیاد است. در این میان مدل های شبکه عصبی مصنوعی که با الهام از ساختار مغز بشر عمل می نمایند، به‎عنوان گزینه ای برتر  معرفی می شوند. پژوهش حاضر به‎منظور شبیه سازی پارامتر کیفی هدایت الکتریکی آب زیرزمینی دشت بهبهان با استفاده از مدل های ANN و ANN-PSO و درنهایت مقایسه نتایج آن ها با داده های اندازه گیری شده ، انجام شده است. پارامترهای هدایت الکتریکی، کلسیم، منیزیم، سولفات، بی کربنات، کلر، پتاسیم، سختی و اسیدیته در بازه سال های 1388 تا 1395 در دشت بهبهان جمع آوری شد و به‎عنوان ورودی مدل مورد استفاده قرار گرفت. نتایج نشان داد بالاترین دقت پیش بینی پارامتر کیفی EC مربوط به مدل ANN-PSO است، به طوری‎که مقدار آماره های  و  کمترین مقدار و  بیشترین مقدار را برای مدل مذکور دارد. با توجه به کارایی بالای مدل شبکه عصبی مصنوعی با آموزش الگوریتم بهینه سازی تجمع ذرات می توان از این مدل برای اتخاذ تصمیمات مدیریتی و حصول اطمینان از نتایج پایش و کاهش هزینه استفاده کرد.
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
34 -41
لینک کوتاه:
magiran.com/p2029753 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!