آشکارسازی بدافزارها با استفاده از دسته بندی دنباله های با طول متغیر

پیام:
چکیده:

در این مقاله روشی مبتنی بر گراف به عنوان استخراج ویژگی برای دنباله های با طول متغیر پیشنهاد می شود. روش پیشنهادی بدون ثابت کردن طول دنباله ها، با تعیین پر تکرارترین دستورها و گذاشتن باقی دستورها در مجموعه ‘other’ از لحاظ سرعت و حافظه صرفه جویی می کند. با توجه به میزان شباهت ویژگی ها، هر نمونه امتیازی می گیرد و از امتیازات جهت دسته بندی استفاده می شود. برای بهبود نتایج، دو رویکرد پیشنهاد می شود. در رویکرد نخست، ویژگی های استخراج شده از روش های امتیازدهی بر روی آپکد، هگزادسیمال و فراخوانی سیستمی در ورودی دسته بندها ترکیب می شوند. در رویکرد دوم، خروجی دسته بندهای مختلف ترکیب شده و از رای اکثریت استفاده می شود. رویکرد پیشنهادی با دقت 97 % بدافزارهای دگرگون شده رایانه ای از مجموعه vxheaven را نه تنها شناسایی، بلکه دسته بدافزارها را نیز تعیین می کند؛ در حالی که روش هایSSD و HMM تحت شرایط یکسان با دقت 84 % و 80 % توانستند بدافزارها را شناسایی کنند.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
137 -146
لینک کوتاه:
magiran.com/p2031280 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.