پایش وضعیت کیفیت روغن در موتور اشتعال جرقه ای بنزینی با استفاده از اندازه گیری ضریب دی الکتریک روغن

پیام:
چکیده:

روغن در موتورهای احتراق داخلی وظایف متعددی را بر عهده دارد و پایش وضعیت آن قابلیت بالایی را برای تشخیص عیوب بوجود می آورد. امروزه تحلیل روغن ابزار موثری در بهینه سازی و نظارت بر سامانه های موتوری و روانکارها بشمار می آید. تحقیق حاضر به پایش وضعیت کیفیت روغن در یک موتور بنزینی با استفاده از اندازه گیری ضریب دی الکتریک روغن می پردازد. در ابتدا حسگر خازنی با ساختار شانه ای با امکان عبور روغن از وسط آن بگونه ای طراحی و ساخته می شود که دارای قدرت تشخیص بالایی برای کاربرد موتوری باشد. بر اساس نتایج اختلاط آب با روغن تا %5/1، باعث افزایش خطی ضریب دی الکتریک روغن و زاویه θ می شود. افزایش بیشتر درصد آب باعث افزایش غیرخطی ضریب دی الکتریک روغن خواهد شد. به منظور بررسی رفتار اکسیداسیون روغن در شرایط واقعی و تحت کنترل، کیفیت روغن در آزمون دوام موتوری با استفاده از حسگر شانه ای و یک حسگر صنعتی دیگر پایش می شود. اکسیداسیون روغن موتور بدلیل کارکرد موتور باعث افزایش ضریب دی الکتریک روغن می شود ولی زاویه θ ثابت می ماند. نتایج حاکی از انطباق بسیار خوب عملکرد حسگر شانه ای ساخته شده با حسگر تجاری دارد. در نهایت عملکرد حسگر در برهم کنش دو عامل آب و اکسیداسیون ارزیابی می شود. بر اساس نتایج در صورتیکه ضریب دی الکتریک روغن و زاویه θ افزایش قابل توجهی داشته باشد، احتمال ورود آب به روغن وجود خواهد داشت و در صورت افزایش تنها ضریب دی الکتریک، کارکرد روغن و اکسیداسیون باعث خرابی روغن شده است.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
45 -54
لینک کوتاه:
magiran.com/p2037221 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.