ارزیابی و پهنه بندی آسیب پذیری آب های زیرزمینی نسبت به آلودگی (مطالعه موردی:آبخوان کارستی آژوان-بیستون استان کرمانشاه)

پیام:
چکیده:

حفاظت از منابع آب کارست به دلیل آسیب پذیری و حساسیت زیاد به آلودگی، یکی از مهم ترین اقدامات در مدیریت منابع آب کارست می باشد. ازسوی دیگر آبخوان آژوان-بیستون نقش مهمی در تامین آب شرب و کشاورزی جوامع محلی اطراف خود دارد. بنابراین هدف این پژوهش، تهیه نقشه آسیب پذیری آبخوان کارستی آژوان-بیستون در استان کرمانشاه در برابر آلودگی های سطحی با استفاده از مدل COP می باشد. این مدل خصوصیات لایه های پوشاننده سطح آب زیرزمینی (عامل O)، تجمع جریان آب زیرزمینی (عامل C)، و بارش بر روی آبخوان (عاملP) را به عنوان پارامترهای ارزیابی آسیب پذیری ذاتی آب زیرزمینی مورد استفاده قرار می دهد. نتایج نشان داد که میزان آسیب پذیری منطقه بین صفر تا 5/4 به دست آمد، که در نهایت به پنچ طبقه خیلی زیاد، زیاد، متوسط، کم و خیلی کم طبقه بندی گردید. پهنه آسیب پذیری خیلی زیاد با 317/9کیلومتر مربع بیشترین مساحت منطقه را به خود اختصاص داده است. به طور کلی در منطقه به ترتیب پارامترهای C، P و O بیشترین نقش را در میزان آسیب پذیری منطقه دارا می باشند. در نهایت می توان گفت که مدل COP کارایی مطلوبی در ارزیابی آسیب پذیری آبخوان های کارستی دارا می باشد.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
375 -390
لینک کوتاه:
magiran.com/p2041513 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!