تخصیص منابع جهت ارسال امن اطلاعات در شبکه های همیار مبتنی بر UAV

پیام:
چکیده:

در این مقاله یک روش تخصیص منابع در شبکه های همیار مبتنی بر وسایل نقلیه بدون سرنشین (UAV) ارایه می شود. شبکه در نظر گرفته شده شامل سه نود است که یکی از آنها فرستنده و دو نود دیگر گیرنده هستند. همچنین در این شبکه یک UAV وجود دارد که به عنوان رله دیکد و ارسال (DF) عمل می کند. مدل کانال در نظر گرفته شده فقط شامل اثرات افت مسیر بوده و ارسال اطلاعات عادی و امن زمانی انجام می شود که لینک ارتباطی به صورت خط دید مستقیم وجود داشته باشد. مسیر حرکتی UAV ازفرستنده به گیرنده ها بوده که اطلاعات را از فرستنده دریافت نموده و زمانی که به گیرنده ها رسید با استفاده از تکنیک دسترسی چندگانه نامتعامد (NOMA) به گیرنده ها ارسال می نماید. مساله تخصیص منابع به صورت یک مساله بهینه سازی نوشته شده است که مساله ای غیرمحدب بوده و حل آن به سادگی امکان پذیر نیست. هدف بیشینه کردن نرخ ارسال عادی و نرخ امن است. برای حل مساله از روش تقریب محدب متوالی (SCA) استفاده شده است که در آن مساله اصلی به صورت دنباله ای از مسایل که به صورت محدب تقریب زده شده اند تبدیل می شود. برای حل این دنباله مسایل محدب می توان از ابزارهای موجود مانند CVX متلب استفاده نمود. در نهایت، روش تخصیص منابع ارایه شده از طریق شبیه سازی با متلب مورد بررسی قرار گرفت و کارایی آن در شرایط مختلف شبکه و مقادیر متفاوت پارامترهای سیستمی مورد مطالعه قرار گرفت

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
11 -18
لینک کوتاه:
magiran.com/p2041735 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!