تصحیحی علمی - انتقادی از یک منظومه پهلوانی

نویسنده:
چکیده:

شهریارنامه یکی از منظومه های پهلوانی بلند درباره نبیره رستم است. این منظومه پی شتر دو بار به صورت ناقص) 925 و 5175 بیت(به همت مرحومان استاد همایی و دکتر بیگدلی چاپ شده، اما تصحیح تازه آن دارای دوازده هزار و شصت و نه بیت است و بر اساس سه نسخه با مقدمه و تعلیقات مفصل و فهرست های راهنما منتشر شده است. در این مقالهضمن معرفی این چاپ، پیشنهادها و پرس شهایی درباره بعضی موارد مقدمه و تعلیقات و ضب طهای متن طرح خواهد شد.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
81 -96
لینک کوتاه:
magiran.com/p2047278 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!