بررسی تاثیر آروماتراپی با اسانس گل محمدی بر فشار خون بیماران مبتلا به هایپرتانسیون

پیام:
چکیده:
مقدمه

پرفشاری خون مشکل شایعی در سراسر دنیا است. طب مکمل به صورت رایج در درمان پرفشاری خون مورد استفاده قرار می گیرد و آروماتراپی یکی از گزینه های طب مکمل است. 

هدف

این مطالعه با هدف تعیین تاثیر آروماتراپی با اسانس گل محمدی بر پرفشاری خون انجام شد.

روش بررسی

این مطالعه به صورت کارآزمایی بالینی انجام گرفت. شصت و دو نفر از بیماران مبتلا به پرفشاری خون به روش تصادفی به دو گروه کنترل و آزمون تقسیم شدند. در گروه آزمون، بیماران در طی 2 هفته، 2 بار در روز و به مدت 2 دقیقه بوسیله استنشاق سه قطره از اسانس گل محمدی روی پنبه تحت آروماتراپی قرار گرفتند. در گروه کنترل از پلاسبو استفاده شد. فشارخون بیماران، یک روز قبل از شروع مداخله و در روزهای 2، 5، 9، 14 و 16 بعد از مداخله اندازه گیری شد. داده ها با استفاده از روش آماری t مستقل و آنالیز واریانس با اندازه گیری مکرر در سطح اندازه گیری 05/0 P< تحلیل شدند.

نتایج

هر دو گروه از نظر مشخصات دموگرافیک همگن بودند. این مطالعه کاهش معناداری را در فشارخون سیستولیک، بین دو گروه آزمون و کنترل بعد از مداخله نشان داد. اما فشار خون دیاستولیک فقط در روز دوازدهم در گروه آروماتراپی کمتر از گروه آزمون بوده است. در روزهای پنجم تا دوازدهم نیز تاثیر آروماتراپی روی کاهش نبض گروه مداخله مشهودتر از گروه کنترل بوده است.

نتیجه گیری

 با توجه به نتایج، مداخله با اسانس گل محمدی در مبتلایان پرفشاری خون می تواند بعنوان درمان مکمل باعث کاهش فشارخون شود.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
202 -214
لینک کوتاه:
magiran.com/p2053664 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!