سرمایه گذاری یک سیستم تجدیدپذیر ترکیبی با در نظر گرفتن واحدهای آب شیرین کن جهت تامین انرژی الکتریکی و آب شیرین موردنیاز جزیره ابوموسی

پیام:
چکیده:

با افزایش تقاضای آب شیرین و روند روبه کاهش قیمت فناوری انرژی‌های تجدیدپذیر، بسیاری از مناطق دورافتاده و جزایر کوچک مانند جزیره ابوموسی به‌عنوان بازارهای بالقوه برای سامانه‌های شیرین‌سازی بر پایه انرژی‌های تجدیدپذیر محسوب می‌شوند. در همین ‌راستا در این مقاله، سرمایه‌گذاری بهینه یک سیستم تجدیدپذیر ترکیبی جدا از شبکه، جهت تامین انرژی الکتریکی موردنیاز مشترکین و هم‌چنین انرژی الکتریکی و حرارتی موردنیاز واحدهای آب‌شیرین‌کن جهت تامین آب شیرین مصرفی در جزیره ابوموسی موردمطالعه قرار می‌گیرد. نتایج شبیه‌سازی برای روش‌های مختلف شیرین‌سازی شامل تبخیر سریع چندمرحله‌ای، تقطیر چندمرحله‌ای و اسمز معکوس موردبررسی قرار خواهند گرفت. با توجه به نتایج به‌دست‌آمده، اگرچه میانگین مصرف انرژی موردنیاز جهت تولید آب شیرین در روش اسمز معکوس نسبت به دو روش دیگر دارای کم‌ترین مقدار است، اما هزینه خالص سیستم در روش تقطیر چندمرحله‌ای از دو روش دیگر کم‌تر می‌باشد.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
1197 -1210
لینک کوتاه:
magiran.com/p2071620 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!