مدل سازی زمین آماری سنگ رخساره ای نهشته های کربناته- تبخیری سازند کنگان، بر مبنای آنالیز واریوگرافی و روش شبیه سازی شاخص پی درپی در یکی از میادین خلیج فارس

پیام:
چکیده:
بررسی سنگ رخساره ها در مراحل اکتشاف و توسعه میادین هیدروکربوری دارای اهمیت فراوانی است. آشنایی با نحوه گسترش سنگ رخساره ها چه در مراحل حفاری و چه در شناسایی نواحی مستعد مخزنی می تواند برنامه های اکتشاف و تولید از مخازن را تحت تاثیر قرار دهد. تاکنون روش ها و مطالعات گوناگونی درباره نحوه توزیع خواص مخزنی برپایه دانش زمین آمار در میادین هیدروکربوری انجام شده است اما مطالعات محدودی پیرامون نحوه گسترش سنگ رخساره ها و مدل سازی آن ها انجام شده است. در این مطالعه داده های 21 چاه (شامل نگارهای پتروفیزیکی، خرده های حفاری و مغزه) از یکی از میادین هیدروکربوری درخلیج فارس مورد بررسی و مطالعه قرار گرفته است. نهشته های سازند کنگان در میدان مورد مطالعه باتوجه به تفسیر نگارهای پتروفیزیکی و شواهد به دست آمده از خرده های حفاری و مغزه، به دو بخش الف و ب و زیربخش های (الف1، الف2، الف3 و ب1، ب2، ب3) تقسیم بندی گردید. جهت مدل سازی سنگ رخساره ها، شش کد سنگ رخساره ای معرفی گردید: انیدریت، سنگ آهک، دولومیت، شیل، سنگ آهک دولومیتی و دولومیت همراه با انیدریت. آنالیز واریوگرافی برای هریک از بخش های تعریف شده براساس حوضه رسوبی نهشته های مورد مطالعه انجام و سپس کدهای سنگ رخساره ای تعریف شده با استفاده از روش شبیه سازی پی در پی در فضای شبکه سلولی توزیع گردید. بررسی و نتایج به دست آمده در این مطالعه که با حفر چاه های جدید نیز مورد تائید قرار گرفت نشان داد که روش به کار رفته دقت بالایی داشته و می توان با تکیه بر آن برای توالی های مشابه، نحوه گسترش سنگ رخساره ها و نواحی مستعد مخزنی را پیش بینی نمود.
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
132 -145
لینک کوتاه:
magiran.com/p2077066 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.