مدل سازی ریاضی اثر پوسته در چاه های حفر شده در سازندهای شکافدار طبیعی

پیام:
چکیده:

حفاری سازندهای شکافدار به روش فراتعادلیسبب هرزروی گل حفاری به درون شکاف هامی شود. هرزروی گل در هنگام حفاری سازندهای شکاف دار به دلیل عدم توانایی در جلوگیری از وقوع آن در ایران به شکل سنتی امری متداول و پذیرفته شده می باشد. در اکثر موارد پس از حفاری سازندهای شکاف دار و به منظور بدست آوردن جریان چاه، عملیات اسید کاری  انجام می گیرد. در انجام عملیات اسیدکاری هیچ معیار استانداری به منظور تعیین حجم اسید موردنیاز وجود ندارد. اگر بتوان شعاع آسیب ناشی از هرز روی گل به درون سازند شکافدار را تعیین نمود می توان میزان اسید موردنیاز جهت انجام عملیات اسیدکاری را نیز محاسبه نمود. هدف اصلی از این پژوهش بدست آوردن یک مدل ریاضی برای تعیین شعاع آسیب ناشی از هرز روی گل در چاه های حفاری شده در مخازن طبیعی شکافدار می باشد. دراین مطالعه فرض شده است که یک شکاف عمودی تنها با دهانه چاه به شکل متقارنی برخورد دارد. در حین هرز روی، گل حفاری به درون شکاف نفوذ می کند و جایگزین سیال سازند می شود. مکانیزم هرز روی گل درون محیط متخلخل مدل شده با استفاده از فرآیند انتقال جرم، فرمول بندی می شود.  معادلات بدست آمده، غلظت سیال هرز رفته را نسبت به زمان و مکان نشان می دهند. فیلتراسیون گل هرز رفته در دیواره های شکاف که البته بعد از تشکیل کیک گل حفاری متوقف می شود ،  یک تابع نمایی می باشد. یک شبیه ساز با استفاده از معادلات بدست آمده در این مطالعه توسعه داده می شود. در یک زمان مشخص، پروفایل غلظت در امتداد شکاف و پروفایل غلظت درون ماتریس در جهت جانبی شکاف رسم می شوند. نمودارها متمایل به شکلی شبیه حرف s انگلیسی می باشد. مکانی در شکاف که در آن نمودار غلظت به صفر می رسد نشان دهنده شعاع آسیب ناشی از عملیات حفاری  می باشد. به طور مشابه نقطه ای از نمودار در جهت جانبی که در آن غلظت در نمودار به صفر می رسد بیان کننده نفوذ جانبی گل حفاری از درون شکاف به نقطه ی متناظر درون ماتریس سازند می باشد.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
32 -39
لینک کوتاه:
magiran.com/p2077586 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.