مقایسه محتوای پلی هیدروکسی بوتیرات تولید شده توسط Spirulina sp. در شرایط کشت اتوتروفی، هتروتروفی و میکسوتروفی

پیام:
چکیده:

پلی هیدروکسی بوتیرات یکی از انواع ترکیبات زیست تخریب پذیر است که توسط سیانوباکتریSpirulina sp.  تولید می شود. در این مطالعه سیانوباکتری Spirulina sp. جداسازی شده از مخازن آبی استان گیلان به مدت 20 روز در محیط کشتZarruok  تحت شرایط اتوتروف، میکسوتروف و هتروتروف کشت داده شد و مورد بررسی قرار گرفت. استخراج پلی هیدروکسی بوتیرات با استفاده از حلال کلروفرم متانول صورت پذیرفت. جهت بررسی کیفی از رنگ آمیزی با سودان سیاه و روش FTIR استفاده شد و کروماتوگرافی گازی (GC) به منظور بررسی کمی مورد استفاده قرار گرفت. گرانول های پلی هیدروکسی بوتیرات درون سلول های Spirulina sp. کشت یافته در هر سه محیط اتوتروف، میکسوتروف و هتروتروف به صورت لکه های سیاه مشاهده شد. طیف جذبی FTIR نیز حضور پلی هیدروکسی بوتیرات جدا شده ازاسپیرولینا را تائید کرد. غلظت پلی هیدروکسی بوتیرات در شرایط اتوتروف، میکسوتروف و هتروتروف با توجه به کروماتوگرام حاصل از GC به ترتیب 414/0، 794/0 و 816/0 میکروگرم بر لیتر به دست آمد. نتایج به دست آمده نشان می دهد، محیط کشت هتروتروف نسبت به دو محیط دیگر برای تجمع پلی هیدرروکسی بوتیرات مناسب تر است.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
100 -112
لینک کوتاه:
magiran.com/p2078518 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.