شناسایی داده های غیرنرمال آزمایشات الگوی جریان در قوس با استفاده از روش های آماری

پیام:
چکیده:
عوامل مختلفی مانند خطاهای انسانی و دستگاهی، شرایط اندازه گیری و طبیعت جریان در شرایط یکتا ممکن است سبب بروز داده هایی شود که با الگوی نرمال جامعه آماری در تناقض باشند؛ به گونه ای که این گمان به وجود آید که با یک روند متفاوت تولید شده اند. در یک تعریف کلی به این نوع از داده ها، داده های غیرنرمال (پرت یا خارج از محدوده) گفته می شود. شناسایی داده های پرت از جنبه های مختلف دارای اهمیت بوده و منجر به شناخت هرچه بهتر و دقیق تر الگوی جریان می شود. هدف اصلی از انجام این تحقیق، بررسی و شناسایی داده های پرت موجود در آزمایشات الگوی جریان در یک کانال قوسی با زاویه مرکزی 180 درجه و عرض 1 متر با و بدون وجود آبشکن در قوس با استفاده از روش های آماری است. کانال مورد نظر در آزمایشگاه هیدرولیک دانشگاه خلیج فارس قرار داشته و برای برداشت سرعت های سه بعدی جریان از سرعت سنج وکترینو استفاده شده است. به منظور شناسایی داده های پرت در این تحقیق از روش های انحراف مطلق میانگین، خوشه بندی K-Means، ضریب چگالی محلی و روش رای گیری استفاده شده است. نتایج حاصل از اجرای این روش ها بر داده های آزمایشگاهی برداشت شده نشان داد که کارایی بیشتر روش ها مناسب است. در این مقاله در نهایت برای حصول بهترین نتیجه، از روش رای گیری استفاده شده است. در این روش، داده هایی به عنوان کاندیدای داده پرت نهایی در نظر گرفته می شوند که توسط بیشتر روش ها به عنوان داده پرت شناسایی شده باشند.
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
13 -29
لینک کوتاه:
magiran.com/p2081557 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!