مطالعه آزمایشگاهی تیپ های مختلف سرریز جانبی کلیدپیانویی ذوزنقه ای

پیام:
چکیده:
سرریزهای جانبی سازه های هیدرولیکی هستند که برای انحراف جریان در سیستم های آبیاری و زهکشی مورد استفاده قرار می گیرند. سرریزهای جانبی کلیدپیانویی از سال 2017 مورد مطالعه قرار گرفتند. این سرریزها دارای ضرایب آبگذری قابل توجهی نسبت به سرریز جانبی مستطیلی کلاسیک در عرض محدود کانال جانبی هستند. در این تحقیق ضریب دبی چهار تیپ مختلف A، B، C و D سرریز جانبی کلیدپیانویی ذوزنقه ای تحت شرایط جریان آزاد اندازه گیری شده و با نتایج سرریز جانبی مستطیلی کلاسیک مقایسه شد. نتایج نشان داد که ضریب دبی سرریزهای تیپ A> تیپ B> تیپ C>تیپ D است که بسیار متفاوت با نتایج به دست آمده برای سرریزهای کلیدپیانویی به کار گرفته شده در وضعیت نرمال (جریان عمود بر محور سرریز) است. راندمان سرریزهای جانبی کلیدپیانویی در مقایسه با سرریزهای جانبی مستطیلی کلاسیک () با افزایش هد روی سرریز کاهش می یابد تا جایی که در نسبت عمق جریان بالادست به ارتفاع سرریز () بیشتر از 45/1 به مقدار خاصی مجانب می شود. همچنین در این تحقیق یک رابطه چندجمله ای درجه 3 برای تخمین دقیق ضریب دبی هر یک از تیپ های مختلف سرریز جانبی کلیدپیانویی ذوزنقه ای ارائه شد.
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
30 -41
لینک کوتاه:
magiran.com/p2081558 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!