ارزیابی عملکرد NOMA در حالت SIC ناقص و افزایش ظرفیت ارگودیک با روش جفت کردن کاربران در گروه های 3 کاربری

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:

این مقاله، مشکل مربوط به روش جفت شدن کاربران با شرایط کانال مشابه، در NOMA با سه کاربر در هر جفت را ارزیابی می کند. اختلاف کوچک در بهره کانال کاربران جفت شده، باعث ایجاد تداخل در فرآیند حذف تداخل متوالی (SIC) می شود. بروز SIC ناقص باعث کاهش ظرفیت سیستم می شود. همچنین کاربران میانی در این روش با تشکیل جفت ندادن، از مزیت های فراهم شده توسط NOMA بی بهره می مانند، از طرفی با تشکیل جفت، به دلیل نزدیکی شرایط کانال کاربران به هم، منجر به بروزSIC ناقص می شوند. در این مقاله، برای حل این مشکل، روشی برای جفت کردن کاربران پیشنهاد می شود که در آن، همه ی کاربران ازجمله کاربران میانی، قادر خواهند بود از مزیت های NOMA استفاده نمایند و مشکل بروز SIC ناقص، حداقل شود. برای ارزیابی عملکرد NOMA، ظرفیت کلی ارگودیک را در دو حالت SIC کامل و ناقص، بررسی می کنیم. در این مقاله، مفهوم SIC ناقص برای اولین بار به ازای جفت هایی که شامل سه کاربر هستند به صورت تحلیلی ارزیابی می گردد. محاسبات انجام شده به همراه شبیه سازی های صورت گرفته، نشان می دهند که در این حالت، ظرفیت سیستم دچار افت شدید می شود. نتایج شبیه سازی نشان می دهند که روش پیشنهادی، علاوه بر حداقل کردن پدیده SIC ناقص، ظرفیت کلی ارگودیک بالاتری، نسبت به دیگر روش‏ها فراهم می کند.

زبان:
فارسی
صفحات:
34 تا 53
لینک کوتاه:
magiran.com/p2086499 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!