طراحی کنترل کننده مرتبه کسری مقاوم هوشمند تطبیقی برای کنترل سیستم های آشوبناک مرتبه کسری با تاخیر زمانی در ورودی، نامعینی و اغتشاش خارجی

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:

در این مقاله، کنترل کننده مرتبه کسری مقاوم هوشمند تطبیقی برای سیستم های مرتبه کسری آشوبناک با تاخیر در ورودی کنترلی، عدم قطعیت و اغتشاش خارجی طراحی می شود. تاخیر زمانی به دو صورت ثابت و متغیر با زمان در نظر گرفته می شود. با توجه به تغییرات نقطه کار از کنترل تطبیقی برای به روز رسانی اطلاعات لحظه ای سیستم استفاده می شود و از کنترل کننده هوشمند به منظور تخمین  عدم قطعیت ها و اغتشاشات و غیرخطینگی های سیستم با توجه به اطلاعات لحظه ای حاصل از کنترل تطبیقی مورد استفاده قرار می گیرد. کنترل مدلغزشی که پایداری مجانبی را در سیستم با وجود عدم قطعیت و اغتشاش فراهم می آورد به عنوان کنترل کننده مقاوم استفاده می شود. با استفاده از قضیه لیاپانوف و لم باربالات، پایداری مجانبی سیستم مرتبه کسری آشوبناک با تاخیر در ورودی و نامعینی و اغتشاش خارجی به وسیله کنترل کننده طراحی شده اثبات می گردد. در آخر نیز با استفاده از نتایج شبیه سازی سیستم آشوبناک اقتصادی و همچنین سیستم عرضه و تقاضای انرژی، عملکرد کنترل کننده طراحی شده مورد بررسی قرار می گیرد.

زبان:
فارسی
صفحات:
85 تا 103
لینک کوتاه:
magiran.com/p2086502 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!