خواص ساختاری والکترونی نانونوارهای گالیوم نیترید لبه زیگزاگ هیدروژنه با استفاده از نظریه تابعی چگالی

پیام:
چکیده:
در این پژوهش خواص ساختاری و الکترونی نانونوارهای گالیوم نیترید لبه زیگزاگ هیدروژنه با عرض های 19.2، 24.85، 30.49 و 36.14 آنگستروم که متناظر هستند با شماره های زنجیره زیگزاگ 3، 5، 7 و 9 با استفاده از اصول اولیه و روش نظریه تابعی چگالی بررسی شده است. این بررسی ها با استفاده از امواج تخت تقویت شده خطی با پتانسیل کامل FP-LAPW و کاربرد تقریب شیب تعمیم یافته برای پتانسیل تبادل همبستگی صورت گرفته است. چگالی حالت های کل و چگالی حالت های جزئی و چگالی ابر الکترونی رسم شده است. این محاسبات نشان می دهند که همه نانونوارهای مطالعه شده نیم رسانا هستند و نانونوار دارای عرض 3 شکاف انرژی 2.687 الکترون ولت، عرض 5 شکاف انرژی 2.304 الکترون ولت، عرض های 7 و9 به ترتیب شکاف انرژی 2.107 و2.008 الکترون ولت دارند و با افزایش عرض نوار، شکاف نواری کاهش می یابد. همچنین، نتایج نشان می دهند نانونوارهای گالیوم نیترید لبه زیگزاگ هیدروژنه با عرض های 3 ، 5، 7 و 9 غیرمغناطیسی هستند. چگالی حالت های جزئی نشان می دهد که در نانونوارهای باریک تر، اتم های واقع در لبه نسبت به اتم های میانی سهم بیشتری در چگالی حالت ها دارند.
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
29 -44
لینک کوتاه:
magiran.com/p2098669 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.