مطالعه گذار فاز کوانتومی در مدل کیتائف بر روی شبکه کاگومه تحت اثر اختلال ایزینگ

پیام:
چکیده:

در این مقاله به بررسی تاثیر اختلال آیزینگ در مدل کیتائف بر روی یک شبکه کاگومه پرداختیم و شرایط گذار فاز سیستم از فاز توپولوژیک به فاز منظم را مورد مطالعه قرار دادیم. مدل کیتائف بر روی یک شبکه کاگومه یک شبکه اسپین کوانتومی است که دارای نظم توپولوژیک است و مطالعه این سیستم از نظر قابلیت استفاده آن در ساخت حافظه های کوانتومی حائز اهمیت است. جهت مطالعه میزان مقاومت در مقابل اختلال خارجی، شبکه کاگومه را بر روی یک چنبره قرار داده و سپس در حضور اختلال آیزینگ xx تغییر فاز در این سیستم را مورد مطالعه قرار دادیم. برای حل این مسئله از روش بسط مرتبه بالای سری ها با عنوان تبدیلات یکانی پیوسته اختلالی استفاده نمودیم. نتایج حاصل نشان دهنده این است که مسئله در حضور اختلال آیزینگ xx به مدل آیزینگ در میدان عرضی بر روی شبکه دوگان مثلثی نگاشته می شود و گذار فاز مرتبه دوم از فاز توپولوژیک به فاز z_2 با تقارن شکسته شده در سیستم اتفاق می افتد. در این مقاله تاثیر اختلال آیزینگ را در مدل کیتائف بر روی یک شبکه کاگومه بررسی کردیم و شرایط گذار فاز سیستم را از فاز توپولوژیک به فاز منظم مطالعه کردیم. مدل کیتائف بر روی یک شبکه کاگومه یک شبکه اسپین کوانتومی است که نظم توپولوژیک دارد و مطالعه این سیستم از نظر قابلیت استفاده آن در ساخت حافظه های کوانتومی حائز اهمیت است. جهت مطالعه میزان مقاومت در مقابل اختلال خارجی، شبکه کاگومه را بر روی یک چنبره قرار داده و سپس در حضور اختلال آیزینگ  تغییر فاز را در این سیستم را مطالعه کردیم. برای حل این مسئله از روش بسط مرتبه بالای سری ها با عنوان تبدیلات یکانی پیوسته اختلالی استفاده کردیم. نتایج حاصل نشان د�%

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
59 -69
لینک کوتاه:
magiran.com/p2098677 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.