تاثیر نوع و شماره نازل های یک، دو و سه بادبزنه بر عملکرد سیکلوکسیدیم علیه جودره (Hordeum spontaneum Koch.)

پیام:
چکیده:

در آزمایشی که به صورت دز-پاسخ اجرا شد، شش مقدار از سیکلوکسیدیم (0، 25/6، 5/12، 25، 50 و 100 گرم ماده موثره در هکتار) با استفاده از 3 نوع نازل (استاندارد، ضد بادبردگی و القاء کننده هوا) در 3 تعداد بادبزن (یک، دو و سه بادبزنه) در 3 شماره نازل (11002، 11003 و 11004 که به ترتیب حجم پاشش های 160، 240 و 320 لیتر آب در هکتار را فراهم کردند) بر روی جودره در مرحله چهار برگی در سرعت وزش باد کمتر از 4/0 متر بر ثانیه پاشیده شدند. مقدار سیکلوکسیدیم لازم برای کاهش 50 درصدی وزن خشک جودره (ED50) به طور معنی داری تحت تاثیر نوع، تعداد بادبزن و شماره نازل قرار گرفت. افزایش تعداد بادبزن سبب کاهش ED50 شد. در بین نازل ها با شماره 11002 در هر تعداد از بادبزن، عملکرد انواع نازل ها به صورت استاندارد > ضدبادبردگی > القاء کننده هوا بود. با این حال، در بین نازل ها با شماره های 11003 یا 11004 در هر تعداد از بادبزن، عملکرد انواع نازل ها به صورت استاندارد = ضدبادبردگی > القاء کننده هوا بود. در بین تمام انواع نازل ها در هر تعداد از بادبزن، افزایش حجم پاشش از 160 به 240 لیتر آب در هکتار سبب کاهش ED50 شد. با این وجود، تنها در نازل القاءکننده هوا در هر تعداد از بادبزن، افزایش حجم پاشش از 240 به 320 لیتر آب در هکتار سبب کاهش مجدد ED50 شد. بنابراین، می توان چنین توصیه کرد که مناسب ترین نازل برای کاربرد سیکلوکسیدیم علیه جودره با هدف بهینه سازی همزمان مصرف علف کش و آب "نازل استاندارد سه بادبزنه 11003" می باشد.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
465 -474
لینک کوتاه:
magiran.com/p2098839 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.