شبیه سازی و بررسی تاثیر نرخ جریان روغن، علامت شیر تنظیم جریان و استفاده از تنظیم کننده بر کارکرد چنگک مرطوب

پیام:
چکیده:

استفاده از چنگک های مرطوب سبب انتقال گشتاور به صورت نرم و بدون جهش با بازدهی بهتر می‏ شود. در این تحقیق چنگکی مرطوب در نرم افزار سیمولینک متلب شبیه سازی شد. در ابتدا قسمت مکانیکی چنگک شبیه ‏سازی و سپس با اضافه نمودن شیر تنظیم‏ جریان همراه با علامت برقی و ورود و خروج روغن، قسمت روغنی چنگک شبیه سازی شد. در پایان تاثیر متغیرهای نرخ جریان روغن، شیر تنظیم‏ جریان و نوع تنظیم‏‏ کننده‏ بر عملکرد چنگک بررسی شد. نتایج تحقیق نشان داد که با اضافه نمودن یک شیر تنظیم‏ کننده جریان همراه با علامت برقی می توان به یک سطح فشار روغن قوی تر رسید. همچنین نتایج مشخص کرد که تاثیر تنظیم ‏‏کننده‏ تناسبی تک حالتی بر پاسخ سرعت موجب جهش اولیه گشتاور به مقدار 220 نیوتن متر در چنگک می‏ شود که با افزودن جمله مشتق گیر از بیشینه گشتاور وارد شده به سامانه‏ کاسته می‏شود؛ هر چند زمان رسیدن به نقطه مطلوب نیز زیاد می‏شود. همچنین نتایج نشان داد که با استفاده از تنظیم ‏‏کننده‏ دو حالتی زمان مرده پاسخ سامانه‏ به مقدار صفر کاهش یافت و روند افزایش سرعت خروجی چنگک در 0.1 ثانیه آغاز می‏شود، هر چند مقدار گشتاور در حالت استفاده از تنظیم‏‏ کننده‏ دو حالتی اندکی نسبت به تنظیم‏‏ کننده‏ تک حالتی بیشتر است.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
65 -77
لینک کوتاه:
magiran.com/p2099076 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.