مقایسه درصد تخلخل، ریزساختار و رفتار فشاری فومهای فولادی حاوی 2 درصد وزنی مس و 2 درصد وزنی فسفر

پیام:
چکیده:

در این پژوهش، اثر افزودن 2 درصد وزنی مس و 2 درصد وزنی فسفر به صورت مجزا بر درصد تخلخل، ریزساختار و رفتار مکانیکی فوم های فولادی حاوی 5/0 درصد وزنی کربن تولیدشده به روش متالورژی پودر و با استفاده از دانه های اوره به عنوان پرکننده فضا مورد مطالعه قرار گرفت. پس از تولید فوم های فولادی، تعیین درصد تخلخل به روش اندازه گیری ابعادی، ارزیابی های ریزساختار توسط مطالعات میکروسکوپ های نوری و الکترونی و بررسی رفتار مکانیکی توسط انجام آزمون فشار صورت گرفت. میانگین درصد تخلخل در فوم های حاوی 2 درصد وزنی مس و 2 درصد وزنی فسفر به ترتیب برابر 75 و 80 درصد است. در ارزیابی های میکروسکوپی، دو دسته متفاوت از سلول ها مشاهده شد که شامل سلول های ایجاد شده در اثر انحلال دانه های اوره و حفرات ایجاد شده در دیواره های سلول ها هستند. علاوه بر این، ضخامت دیواره سلول ها بین 90 تا 102 میکرون اندازه گیری شد. در منحنی های تنش -کرنش فشاری فوم های حاوی مس و فسفر ناحیه پلاتو بسیار طولانی مشاهده شد. شایان یادآوری است که ناحیه پلاتو در فوم های حاوی فسفر به صورت دندانه اره ای است که به شکست دیواره سلول ها ارتباط دارد.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
63 -76
لینک کوتاه:
magiran.com/p2102537 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.