بررسی روش ها و فن آوری های جنگ دریایی از منظر حقوق بین الملل بشردوستانه

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:
جنگ در دریا شرایط پیچیده ای دارد و این شرایط جدای از به کار گیری تکنیک ها، قوانین به روزی را خواستار می باشد. بسیاری از قواعد جنگ دریایی با قواعد سایر جنگ ها مشترک است اما قواعد جنگ دریایی بسیار پیچیده تر از سایر جنگ ها می باشد. ممنوعیت اصول حقوق بین الملل که در حقوق مخاصمات مسلحانه در قالب حقوق بشردوستانه تدوین شده است شامل دو اصل اساسی می باشد: ممنوعیت کاربرد سلاح ها و روش هایی است که آسیب غیرضروری و درد رنج بیهوده وارد می آورند و ممنوعیت کاربرد روش ها و ادوات نظامی که به طور مستقیم قادر به تفکیک اهداف و اموال غیرنظامی نیستند. محدود کردن ابزارها و روش های جنگی، به معنی تعادل برقرار کردن بین ضرورت نظامی و آسیب های وارد آمده به وسیله برپایی جنگ در جهت حمایت از افراد غیر رزمنده است. در جنگ دریایی از ابزار و شیوه های خاصی استفاده می شود. حقوق بشردوستانه به محدود کردن آثار ناشی از جنگ می پردازد و به دلایل انسان دوستانه حق طرف های مخاصمه را در انتخاب و استفاده از ابزارها و شیوه های جنگی محدود می کند. هدف از این مختصر بررسی روش های جنگ دریایی از منظر حقوق بین الملل بشردوستانه بوده، و اثبات می نماید حقوق بین الملل بشردوستانه بر روش ها و ابزارهای جنگ دریایی قابلیت اعمال دارد. روش تحقیقی نوشتار حاضر روش تحلیلی - توصیفی است و روش جمع آوری اطلاعات روش کتابخانه ای است.
زبان:
فارسی
صفحات:
39 تا 55
لینک کوتاه:
magiran.com/p2115104 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!