ارزیابی بهره وری پژوهشی دانشگاه ها و موسسه های پژوهشی دولتی ایران در حوزه های وابسته به سیستم های خبره

پیام:
چکیده:
هدف

این پژوهش با هدف ارزیابی بهره وری پژوهشی دانشگاه ها و موسسه های پژوهشی دولتی کشور در زمینه سیستم های خبره انجام گرفته است.

روش شناسی

این پژوهش از نوع پژوهش های کاربردی علم سنجی است که برای انجام آن از روش های اسنادی و پیمایشی استفاده شده است. جامعه این پژوهش شامل تمامی دانشگاه ها و موسسه های پژوهشی دولتی ایران در حوزه سیستم های خبره است که طی دوره بیست ساله 1996 تا 2016 در پایگاه وب آو ساینس دارای مقاله بوده اند. تعداد مقاله های مورد مطالعه 1270 عنوان و مربوط به 97 نفر پژوهشگر از دانشگاه و موسسه پژوهشی دولتی کشور است که درنهایت 20 دانشگاه و موسسه ای که امتیازهای بالاتر از میانگین را کسب کرده بودند معرفی شدند. برای تعیین وزن و اهمیت هر یک از شاخص های مورد نظر، از نظرات تعداد 30 نفر از پژوهشگران علم سنجی و متخصصان موضوعی به عنوان بخشی دیگر از جامعه پژوهش استفاده به عمل آمد و نظرات آنها از طریق پرسشنامه جمع آوری شد.

یافته ها

نشان داد که دانشگاه های تهران، امیرکبیر، علوم پزشکی تهران به لحاظ بهره وری پژوهشی دانشگاه ها و موسسه های پژوهشی دولتی ایران در حوزه سیستم های خبره، به ترتیب در رتبه های اول تا سوم قرار گرفتند. همچنین، نتایج این پژوهش حاکی از آن است که در میان انواع برون دادهای علمی و فناوری، شاخص های مربوط به اختراعات ثبت شده برای پژوهشگران حوزه سیستم های خبره از وزن و اهمیت زیادتری برخوردار است.

نتیجه گیری

نتایج نشان دادند که با توجه به دو بعد کمیت و کیفیت و بدون درنظرگرفتن جمعیت پژوهشگران، دانشگاه تهران در حوزه های وابسته به سیستم های خبره دارای بیشترین بهره وری پژوهشی بوده است.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
159 -176
لینک کوتاه:
magiran.com/p2128477 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.