منظمی نگاشت های سه خطی کران دار و الحاقی چهارم از سه اشتقاق

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (بدون رتبه معتبر)
چکیده:

در این نوشتار ما معیارهایی برای منظمی نگاشت سه خطی کران دار معرفی می کنیم. برای نگاشت سه خطی کران دار f : X × Y × Z −→ W و نگاشت خطی کران دار h : W −→ S نشان می دهیم f منظم است اگر و تنها اگر hof منظم باشد. همچنین شرایط لازم و کافی را بدست می آوریم که تحت آن شرایط الحاقی چهارم ****^D از سه اشتقاقD، سه اشتقاق باشد.

*فرمول ها به درستی نمایش داده نمی شوند.

زبان:
انگلیسی
صفحات:
51 تا 65
لینک کوتاه:
magiran.com/p2129176 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!