ارائه مدل صف برای ارزیابی تاثیر تغییر ظرفیت بر تاخیر وسایل نقلیه در آزادراه

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:
هدف اصلی این مقاله بررسی تاثیر ظرفیت بر روی پارامترهای صف است تا با ایجاد تغییر مناسب در ظرفیت بزرگراه بتوان به کارایی راه کمک کرد و تاخیر ناشی از ایجاد صف را کاهش داد. در این پژوهش یک مدل صف قطعی ارایه می شود که بتوانند تاثیر تغییرات ظرفیت گلوگاه آزادراه بر تاخیر های کاربران را برآورد نماید. فرمول بندی یک مساله کلی بر مبنای نظریه صف قطعی انجام و با روش عددی نیز حل شده است. سپس یک مساله نمونه با استفاده از برنامه کامپیوتری کدنویسی و حل گردیده است و در انتها تحلیل حساسیت بر روی تغییرات ظرفیت صورت گرفته است. نتایج این پژوهش نشان می دهد که شاخص های کارایی صف با افزایش ظرفیت بهبود می یابد. با بررسی موردی هر راه و انجام چنین تحلیل حساسیتی بر روی آن به همراه اعمال سیاست مناسب که موجب تغییر ظرفیت راه شود می توان تاخیر را کاهش و کارایی مسیر را بهبود بخشید. همچنین روش پیشنهادی در این مقاله به فهم بهتر پدیده شکست در بالادست گلوگاه های ترافیک و مدل های صف کلان کمک می کند و از تحلیل حساسیت صورت گرفته می توان جهت کنترل و مدیریت ترافیک استفاده کرد. با استفاده از روش عددی پیشنهادی در این مقاله می توان برای اشکال مختلف نرخ ورود و خروج ، پارامترهای مربوط به صف در هر سامانه (حتی غیر ترافیکی) را محاسبه کرد و ظرفیتی مناسب با پارامترهای تاخیر مورد انتظار محاسبه نمود.
زبان:
فارسی
صفحات:
719 تا 735
لینک کوتاه:
magiran.com/p2134206 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 60 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 60 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!