ارزیابی رفتار لرزه ای قاب های فولادی مقید شده با مهاربندهای کمانش تاب هسته مرکب

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:
قاب مهاربندی کمانش تاب نوع ویژه ای از قاب های فولادی مهاربندی هم محور است که در آن مهاربندها در برابر فشار کمانش نمی کنند و در نتیجه اتلاف انرژی مطلوبی از خود نشان می دهد. لیکن هنگام وقوع زلزله های بزرگ، سختی پایین این مهاربندها بعد از تسلیم سبب تغییرمکان های دایمی بزرگ در قاب می شود. هدف تحقیق حاضر، ارزیابی رفتار لرزه ای یک سیستم نوین سازه ای موسوم به قاب فولادی مقید شده با مهاربندهای کمانش تاب هسته مرکب و مقایسه آن با رفتار قاب مهاربندی کمانش تاب متداول می باشد. بدین منظور، از سه روش تحلیل استاتیکی غیرخطی، تحلیل تاریخچه زمانی غیرخطی و تحلیل دینامیکی افزایشی روی انواع مدل های قاب مهاربندی کمانش تاب متداول و مرکب دارای طبقات مختلف استفاده می شود. مقادیر متوسط ضریب رفتار در قاب های فولادی مقید شده با مهاربند کمانش تاب مرکب برای روش های طراحی حالت حد نهایی و تنش مجاز به ترتیب برابر 2/10 و 7/14 بدست می آید. برای انجام تحلیل های تاریخچه زمانی، هفت زوج شتاب نگاشت از زلزله های گذشته در سطوح خطر مختلف مورد استفاده قرار می گیرد. نتایج تحلیل ها حاکی از این است که قاب های فولادی مرکب از بهبود عملکرد قابل توجهی در ضریب رفتار و نیز کاهش چشمگیر در مقدار جابه جایی پسماند بام نسبت به قاب های مهاربندی کمانش تاب متداول برخوردار هستند. به علاوه، با توجه به ارتفاع قاب و شدت زلزله، تغییر مکان جانبی نسبی درون طبقه در قاب های مرکب می تواند کاهش قابل ملاحظه ای داشته باشد.
زبان:
فارسی
صفحات:
671 تا 684
لینک کوتاه:
magiran.com/p2134857 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 60 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 60 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!