شناسایی معیارها و شاخص های رتبه بندی مدارس غیردولتی از دیدگاه عوامل راهبردی

پیام:
چکیده:

پژوهش حاضر با هدف شناسایی معیارها و شاخص های رتبه بندی مدارس غیردولتی دوره متوسطه نظری از دیدگاه عوامل استراتژیک، به روش کیفی و با مطالعه موردی در شهر شیراز انجام شد. مشارکت کنندگان بالقوه این تحقیق، کارشناسان مدارس غیردولتی و اعضای ارکان پنج گانه مدرسه شامل: مدیر، شورای مدرسه، شورای دبیران، انجمن اولیا و مربیان و شورای دانش آموزی بود. انتخاب افراد به روش نمونه گیری هدفمند و تکنیک ملاک محور انجام گردید. برای تعیین حجم نمونه، با توجه به رویکرد چند سطحی بودن نمونه گیری، کار جمع آوری اطلاعات تا مرحله ی پدید آیی نظم و عدم گسترش بیش ازحد، با مشارکت 28 نفر از ذی نفعان فوق صورت گرفت. ابزار جمع آوری داده ها، مصاحبه باز با مشارکت کنندگان بود. تجزیه وتحلیل دادها بر اساس تحلیل مضمون انجام شد. برای اعتبار یابی داده ها از روش های بازخورد به مشارکت کنندگان، بازبینی و موضع گیری پژوهشگر و همسوسازی با منابع علمی و اسناد کلیدی آموزش وپرورش استفاده گردید. اعتمادپذیری یافته ها نیز با استفاده از نظرات اعضای کمیته راهنما شامل کارشناسان خبره مدارس غیردولتی و همچنین کمیته رساله انجام شد. یافته های تحقیق نشان می دهد که از دیدگاه عوامل استراتژیک تعداد 9 معیار و 28 شاخص در رتبه بندی مدارس غیردولتی دوره دوم متوسطه نظری موثر است. معیارها شامل: ارگونومی دانش آموزان، امکانات و تجهیزات ، خدمات آموزشی- پرورشی، خدمات اجتماعی، مدیریت سرمایه انسانی، مدیریت مدرسه ، بانک اطلاعاتی، مشارکت و رضایت عوامل استراتژیک و بروندادها است.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
396 -415
لینک کوتاه:
magiran.com/p2137288 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.