شناسایی رفتار غیرخطی تماسی مبتنی بر تکنیک تلفیق ارتعاشات و آکوستیک برخط

پیام:
چکیده:

به کارگیری مشخصه های دینامیکی غیرخطی سازه تحت پایش به منظور شناسایی زودهنگام آسیب، ازجمله ایده های جدید در حوزه پایش سلامت مبتنی بر وصله های پیزوالکتریک به شمار می رود. شل شدن تکیه گاه گیردار ازجمله عیوبی است که نه تنها منجر به ایجاد اخلال در سیستم های مهندسی مختلف می شود، بلکه اغلب با تاثیرگذاری بر روی سیگنال های حسگری، شناسایی آسیب در سازه را با چالش مواجه می کند. در این پژوهش رفتار غیرخطی تماسی ناشی از شل شدن تکیه گاه گیردار به کمک تکنیک تلفیق ارتعاشات و آکوستیک مورد پایش قرار گرفت. استفاده از وصله های پیزوالکتریک با قابلیت اتصال دایم به سازه میزبان به منظور تحریک سیگنال های پمپ و حامل و همچنین ثبت سیگنال تلفیق شده، امکان پایش برخط مبتنی بر تکنیک تلفیق را فراهم آورد. اعمال یک فیلتر مناسب منجر به حذف فرکانس های طبیعی و ظهور باندهای جانبی تلفیق در اطراف فرکانس تحریک مرکزی شد. در این پژوهش همچنین حساسیت تلفیق به فرکانس تحریک سیگنال پمپ مورد بررسی قرار گرفت. طبق نتایج، بروز باندهای تلفیق جانبی در اطراف باند فرکانس مرکزی، شاخص مناسبی برای تشخیص رفتار غیرخطی ناشی از شل شدن تکیه گاه محسوب می شود. در ادامه از یک مدل المان محدود وابسته الکترومکانیکی به منظور بررسی مکانیزم دقیق ایجاد پدیده تلفیق استفاده شد. تطابق مناسب نتایج عددی و آزمایشگاهی، نشان از دقت کافی مدل عددی توسعه داده شده و قابلیت آن در پیش بینی پدیده تلفیق دارد.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
1719 -1730
لینک کوتاه:
magiran.com/p2138178 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.