بررسی و ارزیابی استفاده از فرایند ازن زنی در حذف باقیمانده سم کاربندازیم از محیط های آبی

پیام:
چکیده:

در این مقاله از روش ازناسیون برای حذف قارچ کش کاربندازیم از محیط آبی استفاده شده است؛ این روش این گونه است که گاز ازن تولیدشده پس از عبور از یک تزریق کننده و سپس تبدیل آن به حباب های ریز، به فاضلاب هم نهشتی (سنتزی) تزریق می شود. برای اندازه گیری غلظت کاربندازیم از طیف نورسنج (اسپکتروفتومتر) استفاده شد. برای طراحی آزمایش از روش فاکتوریل کامل استفاده گردید. این طراحی با 2 بار تکرار برای مولفه های زمان در پنج سطح 5، 10، 15، 30 و 45 برحسب دقیقه، pH در سه سطح 5، 73/6 و 9 و غلظت اولیه کاربندازیم در سه سطح 2، 6 و 10 میلی گرم بر لیتر در نظر گرفته شده است؛ نتایج نشان داد حداکثر بازده حذف کاربندازیم در زمان 15 دقیقه، pH برابر با 9، غلظت ppm 10 به میزان 91% بوده و موثرترین مولفه ها بر روی بازده حذف کاربندازیم به ترتیب غلظت اولیه کاربندازیم، pH اولیه فاضلاب و زمان ازناسیون بوده است.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
52 -64
لینک کوتاه:
magiran.com/p2139543 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.