تحلیل عاملی چندمتغیره روی انگیزه ی تحصیلی دانشجویان دانشگاه خلیج فارس: نمونه گیری خوشه ای دومرحله ای

نویسنده:
پیام:
چکیده:

متاسفانه در چند سال اخیر، کاهش سطح انگیزه ی تحصیلی بین دانشجویان در مقاطع مختلف تحصیلی رشد فزاینده ای داشته و گریبان گیر بسیاری از واحدهای آموزشی دانشگاه های کشور شده و این می تواند اثرات مخرب و غیرقابل جبران در آینده ی نه چندان دوری داشته باشد. در این پژوهش، با استفاده از تحلیل آماری از تعدادی پرسشنامه به بررسی عوامل اجتماعی روی بی انگیزگی دانشجویان دانشگاه خلیج فارس بوشهر پرداخته و ارتباط هر کدام از متغیرها مانند وضعیت شغلی، مقدار درآمد تحصیل کرده ها، جنسیت، وضعیت تاهل، میزان درآمد خانواده، مطالب ارایه شده در کتاب های درسی، امکانات آموزشی دانشگاه و شرایط آب و هوایی با بی انگیزگی تحصیلی دانشجویان موردبررسی قرارگرفته شده است. از روش نمونه گیری خوشه ای دومرحله ای نابرابر برای جمع آوری داده های نمونه و اطلاعات موردنیاز، استفاده شده و روش تحلیل عاملی چندمتغیره جهت بررسی همبستگی درونی متغیرها و نیز یافتن عامل های اصلی با پیش بینی مقدار واریانس متغیرها توسط عامل ها، به کار گرفته شده است. همچنین به بررسی تاثیر متغیرها روی انگیزه ی تحصیلی دانشجویان پرداخته شده است.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
75 -80
لینک کوتاه:
magiran.com/p2140115 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.