مطالعه آزمایشگاهی روی پارامترهای طراحی صفحات مستغرق جهت کنترل رسوب ورودی به آبگیر جانبی در کانال قوسی 180 درجه

پیام:
چکیده:

استفاده از سرریزهای کنگره ای به دلیل کاهش قابل توجه هزینه ها و مشکلات اجرایی در مقایسه با سایر سرریزها مورد توجه طراحان اینگونه سازه ها می باشد این امر به علت افزایش طول موثر سرریز در عرض محدودی از کانال خروجی سرریز صورت می گیرد. یکی از مهمترین چالش های پیشروی این سرریزها، تامین پایداری این سازه ها می باشد که با توجه به اینکه این سرریزها در معرض جریان سیلابهای متعددی قرار می گیرند لذا پایین دست این سازه ها همواره در معرض آبشستگی و فرسایش قرار دارد. بنابراین یکی از پارامترهای اساسی در طراحی فونداسیون سازه سرریز جهت تامین پایداری آن، برآورد دقیق ابعاد حفره آبشستگی می باشد. به همین منظور در این تحقیق آبشستگی پایین دست سرریز کنگره بدون کف بند مورد مطالعه قرار گرفته است تا تخمین مناسبی برای ابعاد کف بند احتمالی بدست آید. در همین راستا علاوه بر مقادیر حداکثر عمق آبشستگی، مقادیر طول و عرض حفره آبشستگی ناشی از آزمایش های مختلف مورد مطالعه و بررسی قرار گرفته است. در این تحقیق آزمایش های آبشستگی با سرریزهای کنگره ای با 6 زوایه مختلف کنگره 15، 5/22، 30، 45، 5/67 درجه و خطی (مدل شاهد) در 7 حالت نسبت هدآب به ارتفاع سرریز 1/0 تا 7/0 انجام گرفته است. در این آزمایش ها تاثیر هد آب روی سرریز، عدد فرود جریان و زاویه کنگره سرریز بر میزان عمق آبشستگی، ابعاد آبشستگی و نیز پشته رسوبی مورد مطالعه و بررسی قرار گرفته است. بر مبنای نتایجی که از آزمایش ها بدست آمده می توان دریافت که به ازای مقادیر مختلف پارامترهای هد آب روی سرریز و زوایای کنگره، مکانیزم آبشستگی حول سرریز متفاوت بوده و بر میزان عمق آبشستگی و سایر ابعاد حفره تاثیر بسزایی دارد. بطوریکه با افزایش7 برابری هد آب روی سرریز بطور متوسط عمق آبشستگی 12 برابر و طول حفره 10 برابر افزایش داشته و افزایش 6 برابری زاویه کنگره نیز منجر به کاهش 70 درصدی عمق آبشستگی می شود. همچنین با کمی تامل در مقادیر ابعاد نهایی حفره آبشستگی مشاهده گردید که مقادیر طول و حجم حفره نهایی آبشستگی ناشی از آزمایش های مختلف، با نسبتی از عمق آبشستگی تغییر می کنند.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحه:
14
لینک کوتاه:
magiran.com/p2155747 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.