بررسی تولیدات علمی با موضوع زعفران در پایگاه بین المللی وب آو ساینس طی سالهای 1995-2017

نویسنده:
پیام:
چکیده:

در پژوهش حاضر به تحلیل مقالات علمی ثبت شده با موضوع زعفران(طلای سرخ) در پایگاه بین المللی وب آوساینس طی سالهای 1995-2017 پرداخته شد. این پژوهش با استفاده از روش توصیفی تحلیلی با رویکرد علم سنجی انجام شد. یافته ها نشان داد که در طول دوره بررسی تعداد 1582 مدرک درموضوع زعفران در وب آوساینس ثبت شده است و در کل 5034 نفر در انتشار مدارک در حوزه زعفران مشارکت داشته-اند که به طور میانگین هر مقاله توسط 67/4 نفر به رشته تحریر در آمده است. بر مبنای تعداد مدارک منتشر شده، حسین حسین زاده از دانشگاه علوم پزشکی مشهد با انتشار 68 مدرک (3/4 درصد)، در صدر نویسندگان حوزه زعفران قرار دارد. اغلب نویسندگان پیشرو در حوزه زعفران از کشورهای اسپانیا، ایران و یونان می باشند. نتایج نشان داد در مجموع 775 عنوان مجله، کل مدارک مربوط به زعفران را منتشر کرده اند. بیشترین مقالات حوزه زعفران در دو نشریه Journal of Agricultural and Food Chemistry و Food Chemistry منتشر شده است. همچنین نتایج نشان داد که پژوهشگران ایرانی رتبه اول تولید علم در حوزه زعفران را در طی سالهای مورد بررسی به خود اختصاص داده اند و در این زمینه پژوهشگران دانشگاه علوم پزشکی مشهد طلایه دار تولید علم بوده اند. یافته ها هر چند حکایت از همکاری مطلوب نویسندگان در موضوع زعفران دارد و ضریب همکاری در طی سالهای مورد بررسی روند صعودی را طی کرده است اما در صورت همکاری گروهی نویسندگان این حوزه با حوزه های مرتبط شاهد افزایش ضریب همکاری نویسندگان و معرفی هر چه بیشتر و جامع تر طلای سرخ ایران در مجامع بین المللی خواهیم بود.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
11 -27
لینک کوتاه:
magiran.com/p2169486 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.