اعتیاد به کوکائین در بوته آزمایش... مخدرنگاری در اثر: یک رمان فرانسوی اثر فردریک بیگبدر

پیام:
چکیده:

پژوهش حاضر به بررسی مضامین و چالش های مخدر نگاری (نوشتار مخدر) در رمان یک رمان فرانسوی اثر فردریک بیگبدر، نویسنده معتاد به کوکایین می پردازد. این پژوهش در احوال امروزه که مشخصه اش مصرف گرایی ، هدونیسم (فلسفه لذت گرایی)، فردگرایی و خودزندگینامه نویسی است، ریشه دارد. در تلاش هستیم تا نشان دهیم چگونه فردریک بیگبدر موفق می شود اعتیاد به کوکایین (خود) را در جامعه غربی پسامدرن توجیه کند. او افق تاملات اجتماعی-فلسفی خود را در مورد مواد مخدر غیرقانونی گسترش می دهد تا به طور کلی هدونیسم و اعتیاد به مواد مخدر را بستاید. بنابراین، بر اساس رویکردی که هم متنی است و هم فرامتنی، مقاله این عقیده را که فردریک بیگبدر نویسنده ای معتاد-هدونیست و آزادیخواه است و یک رمان فرانسوی بیانی مخدرنگار-توجیه گر را شکل می دهد. از دور، این رمان تجسمی واضح از آن چیزیست که ما پیشنهاد می کنیم آن را به تبعیت از فیلیپ لوژون، اتوتوکسیکوبیوگرافی (خود اعتیادنگاری) بنامیم، یعنی خودنگاری یک معتاد به مواد مخدر، که داستان اعتیاد خود، معنای شخصیت و فلسفه زندگی اش او را به نمایش می گذارد.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فرانسوی
صفحات:
110 -128
لینک کوتاه:
magiran.com/p2169625 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.