بررسی زیبایی شناسی نور در قلمرو سبک تنبریسم (از اوائل قرن15م تا به امروز)

پیام:
چکیده:
در قرن 17م. کاراواجیو، نقاش ایتالیایی، ضمن به کارگیری سبک باروک، با نگاهی خاص به نور و سایه خود مبتکر سبکی می گردد که، «تنبریسم» خوانده می شود. بدین ترتیب، هنرمندان دیگری نیز تحت تاثیر نور قرار می گیرند و در این ارتباط به کنکاش می پردازند. لذا، هدف از نگارش این مقاله، بررسی زیبایی شناسی نور در قلمرو سبک تنبریسم می باشد. پرسش اصلی این پژوهش این است که، اگر نور که در گذشته به عنوان عنصری مقدس ستوده می شد، چگونه در قرون بعدی به پدیده ای زمینی در آثار هنرمندان غربی بدل می گردد؟ سپس، به عنوان یافته های این پژوهش، می توان چنین اظهار نمود که، تنبریسم پدیدار شدن نور از درون تاریکی است؛ چرا که گروهی بر این اعتقاد پای می فشارند که همه چیز از دل تاریکی زاده می شود. در اساطیر یونان، آپولون، خدای روشنایی، سوار بر ارابه اش همه جا  نور می پراکند، تا بر تاریکی غلبه نماید. یا در قرون وسطی نیز نور با خداوند هم ذات پنداشته می شود. هم چنین، به عنوان نتیجه حاصل شده باید گفت که، در برخی از نقاشی های این هنرمند، نور به روی موضوع اصلی متمرکز می شود و بقیه فضای تصویری در تیرگی قرار می گیرد. در واقع، چنین پنداری تنها از انگیزه های اسطوره ای سرچشمه نمی گیرد، بلکه از تفکرات روشن فکرانه نیز به وجود می آید که در این واکاوی به آن ها اشاره می گردد. روش پژوهش، تحلیلی- تطبیقی است؛ گردآوری منابع مورد نیاز، کتابخانه ای و در برخی موارد استفاده از مآخذ معتبر اینترنتی می باشد.
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
4 -20
لینک کوتاه:
magiran.com/p2170175 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.