تحلیل بینامتنی نشان خطی مربع درخطوط ایلامی و دست بافته های معاصر ایرانی

پیام:
چکیده:
بافته های ایرانی، نقوشی را به نمایش می گذارند که سینه به سینه  منتقل شده اند. پرسش اصلی تحقیق حاضر این است که، نشانه های هندسی شکل یافته بر اساس مربع در خطوط کهن ایلامی چه تفاوت ها و چه شباهت هایی با نقوش هندسی دست بافته های معاصر ایران دارند و چه رابطه بصری میان نشانه های مربع شکل در خطوط کهن ایرانی و نقوش دست بافته های ایرانی می توان مطرح کرد. در حقیقت، چگونگی تداوم حیات نشان های مربع شکل در خطوط ایلامی بر دست بافته های ایرانی پرسش اصلی تحقیق حاضر است. تحلیل رابطه بینامتنی صریح و ضمنی نقوش مربع شکل میان نقوش بافته ها و علایم خطی از اهداف پژوهش حاضراست. مقایسه تطبیقی میان نشانه های خطی مربع شکل پیشاایلامی و مخطط ایلامی با نقوش دست بافته ها از دیگر موارد مورد توجه است. روش تحقیق، توصیفی تحلیلی است. روش گردآروی مطالب، کتابخانه ای از طریق فیش برداری و تصویرخوانی است. براساس نتایج تحقیق، می توان گفت خطوط کتیبه های ایلامی کهن ترین پیش متن شکل گیری نقوش هندسی دست بافته هاست. 21 نشان هندسی برگرفته از نقش هندسی مربع در خطوط کهن ایلامی و دست بافته های ایرانی مشابه اند. برخی از نشانه ها، کاملا منفرد و به صورت نقش تکراری بر متن و حاشیه دست بافته ها تکرار شده اند و برخی از نشانه ها ساختار کلی یک بافته را تشکیل می دهند که تداعی کننده رابطه بینامتنی ضمنی هستند. آنچه مسلم است، 21 نشان خطی، که تاکنون تصور می شد به فراموشی سپرده شده، تا عصر حاضر در بافته های ایرانی تداوم یافته اند. تفاوت اصلی این دو دسته نقش پردازی نشانه ها، تغییر نظام چیدمان نشانه ها از خط و نگارش تحت قواعد زبان ایلامی به نقش هندسی تکرار شونده بر متن بافته های ایرانی است.
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
91 -104
لینک کوتاه:
magiran.com/p2170181 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.