ارتقای فرایند تعمیر و نگهداری دریچه های آبگیر در کانال های آبیاری بر اساس پایش و تحلیل وضع موجود (موردکاوی شبکه آبیاری شمال بهبهان)

پیام:
نوع مقاله:
مطالعه موردی (دارای رتبه معتبر)
چکیده:

برنامه ریزی نگهداری، تعمیرات، زمان بندی تعمیرات و تعویض قطعات با استفاده از تحلیل های آماری، هزینه های تعمیر و نگهداری تجهیزات را کاهش می دهد و در سطح بهینه نگه می دارد. همچنین به کارگیری سامانه تعمیر و نگهداری می تواند نقش مهمی در کاهش قیمت محصولات و خدمات داشته باشد. از آنجاکه کاهش زمان پاسخگویی به تقاضای خدماتی کشاورزان و آب بران از اولویت های هر شرکت بهره برداری از شبکه آبیاری است، داشتن برنامه عملیاتی برای افزایش قابلیت اطمینان تجهیزات موجود در شبکه و آمادگی لازم برای رفع خرابی های قابل پیش بینی با استفاده از این برنامه، نه تنها رضایت کشاورزان را در پی خواهد داشت بلکه از خرابی های ناگهانی و توقف عملکرد شبکه نیز می کاهد. در این تحقیق، بر اساس تحلیل اطلاعات شبکه آبیاری بهبهان، ضمن دسته بندی دریچه ها، با استفاده از روش نگهداری و تعمیرات اصلاحی و پیشگیرانه، قابلیت اطمینان دریچه های تنظیم کننده جریان در کانال ها و کل شبکه محاسبه و راهکار افزایش قابلیت اطمینان استفاده از این تاسیسات و کاهش هزینه های بهره برداری ارایه شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد که حفظ قابلیت اطمینان دریچه ها در سطح 70 درصد، نسبت به حفظ آن در سطح 50 درصد، نه تنها ریسک خرابی دریچه ها را 20 درصد کاهش می دهد، بلکه حداقل 20 درصد از هزینه های تعمیر و نگهداری می کاهد.

زبان:
فارسی
صفحات:
71 تا 90
لینک کوتاه:
magiran.com/p2176644 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!