دراسه مقارنه لمبادئ علم اللغه المعرفیه من منظور عبد القاهر الجرجانی

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:

کان عبدالقاهر الجرجانی احد ابرز علماء اللغه والادب والنحو والبلاغه فی القرن الخامس الهجری، وله آراء فی البلاغه العربیه، وقد لعب دورا هاما فی تطویر علوم البلاغه الإسلامیه. وقدم اعمالا مهمه کدلایل الإعجاز، وهو یتضمن معانی النحو، و کتاب اسرار البلاغه الذی یشتمل علی مباحث فی المجاز والتشبیه والتمثیل والاستعاره. لقد صاغ الجرجانی وجهات نظر البلاغیین من قبله، آخذا بعین الاعتبار السیاق والحالات النفسیه للمتکلم والمخاطب علی شکل بناء نحوی، وقدم منظورا جدیدا اشار إلیه باسم «معانی النحو»، یعنی التقدیم والتاخیر والذکر والحذف والقصر والحصر والفصل والوصل والتعریف والتنکیر. نظر عبد القاهر إلی اللغه والبلاغه من معظم الزوایا الممکنه، لدرجه ان وجهات نظر اللغویین والفلاسفه الغربیین مثل ریتشاردز وسوسور ومایکل هولیدای وبلومفیلد وتشومسکی وجورج لیکاف وبنیامین لی ویرف وغیرهم، تتسم بشمولیه اقل مقارنه بوجهات نظره. فی هذه المقاله، قمنا بمقارنه وتحلیل آراء اللغویین المعرفیین مع المنظورات اللغویه لعبد القاهر. یعتبر کل من المعرفیین وعبد القاهر ان اللغه من القوی الإدراکیه التی لها منشا تجریبی ونفسی واجتماعی. والنحو یتبع المعنی والمفهوم، ویتاثر معنی اللغه بوجهه نظر الفرد وموقعه ومعرفته وتطبیقها الموضوعی.

زبان:
عربی
صفحات:
131 تا 154
لینک کوتاه:
magiran.com/p2194570 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 60 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 60 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!