بومی سازی مقوله های مدیریت دانش بر اساس مدل پایه های ساختمان دانش در حوزه هنری سازمان تبلیغات اسلامی

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (بدون رتبه معتبر)
چکیده:
بومی سازی مقوله های مدیریت دانش بر اساس مدل پایه های ساختمان دانش، شامل: اهداف، شناسایی، کسب، توسعه، تسهیم، نگهداری، استفاده و ارزیابی دانش در حوزه هنری سازمان تبلیغات اسلامی است. از آن جایی که ضریب کندال معیاری از اجماع اعضای پنل دلفی را  نشان می دهد یافته ها نشان می دهد که مقوله شناسایی دانش با ضریب 1 و مقوله اکتساب دانش با ضریب 75/0 و شاخص مقوله حفاظت دانش با ضریب 1 با اجماع قوی و مقوله توسعه دانش با 65/. ضریب  با اجماع قوی و مقوله اندازه گیری دانش با ضریب 52/0 و مقوله استفاده دانش با ضریب 55/0 با اجماع متوسط و مقوله اهداف دانش با ضریب 33/0 و مقوله توزیع دانش باضریب 35/0 با اجماع ضعیف تثبیت و بومی سازی شد. در مقوله توزیع دانش شاخص حمایت قوانین و مقررات  با میانگین 9/4 درصد از اهمیت بالاتری برخوردار است  در مقوله اهداف زیر مقوله های تعین سطح و ظرفیت های دانش، تعیین اهداف و فرهنگ دانش ، تعیین اهداف راهبردی دانش به منظور توصیف و ظرفیت سازی نیاز برای دانش آینده، اهداف عملیاتی دانش به منظور اقدام دانش هنجار شده دانش راهبردی با میانگین 2/4 درصد از اهمیت بالاتری برخوردار است .
زبان:
فارسی
صفحات:
138 تا 158
لینک کوتاه:
magiran.com/p2199705 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 60 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 60 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!