بررسی تاثیر اندازه ذرات تشکیل دهنده بدنه فیوز پلاگ خاکی بر نحوه شسته شدن آن

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:

رایج ترین علت شکست سدها، به ویژه سدهای خاکی، روگذری جریان از تاج سد می باشد که ممکن است با تلفات جانی و خسارت های مالی زیاد همراه باشد. فیوز پلاگ به عنوان سوپاپ اطمینان برای محافظت از سد در برابر خرابی های فاجعه بار ناشی از روگذری جریان آب بکار می رود. در این تحقیق آزمایشگاهی، به بررسی نحوه تخریب فیوز پلاگ و دبی خروجی از مخزن سد، ناشی از تغییر اندازه ذرات تشکیل دهنده بدنه فیوز پلاگ پرداخته شده است. نکته حایز اهمیت در این تحقیق برای مشابهت هر چه بیشتر این فرآیند با واقعیت، ثابت نگه داشتن تراز آب در بالادست سازه در طول مدت روگذری جریان و تخریب سازه می باشد. بررسی توسعه و تکامل تدریجی شکاف، فرآیند و نرخ فرسایش و هیدروگراف خروجی حاصل از روگذری جریان ناشی از تغییر اندازه ذرات تشکیل دهنده بدنه، از نتایج این مطالعه آزمایشگاهی می باشد. مصالح بکار رفته با d* برابر با 004/0، با در نظر گرفتن نتایج بدست آمده از جمله تراز کمینه آب در پشت سازه، کاهش هدر رفت آب، جلوگیری از ناپایداری سازه به علت رگاب و نرخ فرسایش کل بالاتر، انتخاب مناسبی برای ساخت فیوز پلاگ در محدوده پارامترهای مورد آزمایش می باشد.

زبان:
فارسی
صفحات:
145 تا 161
لینک کوتاه:
magiran.com/p2230923 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 60 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 60 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!