فعالیت ضدباکتریایی عصاره فلوروتانینی جلبک قهوه ای Sargassum tenerrimum و کرم غنی شده با آن در مقابل باکتری های مرتبط با آکنه

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:
توجه به ارگانیسم های دریایی به عنوان منبع بالقوه ترکیبات زیست فعال و عوامل دارویی در سال های اخیر افزایش یافته است. پوست بزرگ ترین و سریع ترین اندام در حال رشد بدن انسان است که نقش مهمی در محافظت از بیماری ها و عوامل محیطی دارد. به دلیل سطح بالای آن، این اندام به بیماری های مختلفی از جمله آکنه، درماتیت و غیره حساس است. بنابراین، مطالعه حاضر جهت بررسی تاثیر عصاره فلوروتانینی جلبک قهوه ای و امولسیون حاوی عصاره در برابر 6 سویه باکتری بیماری زای پوست انجام گرفت. ابتدا محتوای فلوروتانین عصاره با استفاده از معرف فلوروگلوسینول اندازه گیری شد. سپس، فعالیت ضدباکتریایی عصاره و امولسیون آن در برابر 6 سویه باکتریایی Escherichia coli، Staphylococcus aureus، Pseudomonas aeruginosa، Bacillus subtilis، Propionibacterium acnes و Staphylococcus epidermidis انجام شد. محتوای فلوروتانین عصاره 29/0±94/13 بود. نتایج نشان داد که میزان MIC و MBC در باکتری های S. aureus، P. aeruginosa و P. acnes نسبت به باکتری های E. coli،B. subtilis و S. epidermidis کمتر بود که گویای عملکرد بهتر عصاره فلوروتانینی در برابر آن ها است. همچنین، امولسیون حاوی عصاره در برابر باکتری های P. acnes، E. coli، P. aeruginosa و B. subtilis دارای قطر هاله عدم رشد بود. این نتایج نشان می دهد که فرمولاسیون حاوی عصاره فلوروتانین دارای پتانسیل هایی در درمان عفونت های باکتریایی پوستی است.
زبان:
فارسی
صفحات:
21 تا 37
لینک کوتاه:
magiran.com/p2325064 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!