ساخت گرایی در اندیشه صدرالدین قونوی

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:
در حوزه معرفت شناسی، «ساخت گرایی» دیدگاهی اساسا پساکانتی محسوب می شود که در برابر دیدگاه سنتی بازنمایی گرایی مطرح شده است. ساخت گرایی معرفتی انواع مختلفی دارد، اما وجه مشترک شان در این است که معرفت همچون کالایی است که جزیا یا کاملا فاعل شناسا آن را می سازد، نه اینکه طبق اعتقاد بازنمایی گرایان، ذهن فاعل شناسا صرفا نقش آینگی و حکایتگری در برابر واقعیت مستقل خارج از ذهن را داشته باشد. اندیشه ساخت گرایی در حوزه مباحث مربوط به تجربه/شهود عرفانی نیز تسری یافته است. ساخت گرایان، در برابر ذات گرایان، معتقدند تجربه/شهود عرفانی در چارچوب ساخت پیشین مفهومی ذهن صاحب تجربه/شهود عرفانی شکل می گیرد. در این مقاله این موضوع بررسی می شود که نوعی ساخت گرایی در اندیشه صدرالدین قونوی دیده می شود که می توان آن را «ساخت گرایی اسمایی» نامید. قونوی در دفاع از اعتبار معرفت شهودی موسوم به قربی یا فنایی، بر نقش اسم حاکم بر فاعل شناسا در ساخت معرفت عقلی و نیز معرفت شهودی مقید تاکید می کند، البته او شهود قربی را از دایره این ساخت گرایی خارج می داند. بر این اساس، می توان گفت قونوی معتقد به نوعی ساخت گرایی محدود یا بخشی است. سرانجام اینکه، از نظر نویسندگان این نوع ساخت گرایی نه قابل دفاع است، و نه هدف نهایی قونوی در دفاع از معرفت شهودی را برآورده می کند.
زبان:
فارسی
صفحات:
295 تا 315
لینک کوتاه:
magiran.com/p2329626 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 60 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 60 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!