بررسی عملکردویژگی های فیزیکی و ترمودینامیکی پلیمر زیست تخریب پذیر پلی لاکتیک اسید (PLA)

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:
پلی لاکتیک اسید، یکی از بزرگترین بایوپلیمرهای مصرفی در جهان است و شامل طیف گسترده ای از کاربرد در بخش های پزشکی و صنعتی است و ویژگی های جالب متعددی نظیر زیست تخریب پذیری، زیست سازگاری، استحکام بالا وغیره را دارا می باشد. خواص فیزیکی و همچنین ساختاری زنجیره های مولکولی پلیمر ها، تحت تاثیر وزن مولکولی پلیمر ها قرار دارد. بنابراین با تغییر اندازه مولکول، ویژگی های پلیمر نیز تغییر می کند. نقطه ذوب، استحکام و خصوصیات فیزیکی دیگر پلیمر نیز، تابع اندازه و ابعاد مولکول (طول زنجیره ی پلیمری) می باشند. در این مطالعه، اثر درجه پلیمریزاسیون از 5- 100 بر خواص فیزیکی و ترمودینامیکی پلیمر زیست سازگار و زیست تخریب پذیر پلی لاکتیک اسید، با استفاده از تکنیک شبیه سازی دینامیک مولکولی در دما و فشار محیط، پرداخته شد و عواملی چون حلالیت، چگالی، حجم آزاد و غیره محاسبه شد نتایج حاصل از شبیه سازی، با داده های آزمایشگاهی موجود مقایسه شد که همخوانی خوب و قابل قبولی با یکدیگر داشتند. همچنین نتایج نشان می دهد که افزایش درجه پلیمریزاسیون موجب کاهش پارامتر حلالیت می شود و از درجه پلیمرزاسیون 30 به بعد تغییرات چندانی در پارامتر حلالیت PLA مشاهده نمی شود و مقدار FFV تغییر چندانی نمی کند و مقدار آن به 18.2 درصد نزدیک است.
زبان:
فارسی
صفحات:
261 -273
لینک کوتاه:
magiran.com/p2340986 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 700,000ريال می‌توانید 100 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.