بررسی تطبیقی روایات خمس در صحیح بخاری و کافی

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (بدون رتبه معتبر)
چکیده:

در غالب کتب روایی قدما، مولف ذیل هر باب، به ذکر احادیث اکتفا کرده است از این رو کشف دیدگاه مولف و شیوه های گزینش این روایات، دشوار است. مسئله «خمس» که در قرآن کریم و روایات فریقین، بدان اشاره شده از جمله احکام مورد تضارب آراء دانشمندان مسلمان است. صحیح بخاری و کتاب کافی به عنوان دو کتاب روایی معتبر نزد اهل سنت و شیعه نیز ابوابی را به احادیث خمس اختصاص داده اند، بررسی روایات این دو کتاب در رسیدن فهمی صحیح از فضای فکری مولفان آن و فهم صحیح از تفسیر آیات و جایگاه خمس و مصادیق آن موثر است. این پژوهش زوایای مختلف روایات خمس از دیدگاه فریقین را مقایسه و بررسی کرده است. بر اساس نتایج این پژوهش، هردو مولف در وجوب خمس و برخی متعلقات آن مانند دفینه، غنیمت و فیء ، اشتراک دارند، اما کلینی خمس را در حوزه ی اصول عقاید شیعه در کتاب الحجه جای می دهد و به مالکیت امام معصوم (ع) برخمس توجه نشان می دهد و معادن طلا، نقره و مازاد سود تجارت و زراعت، به عنوان متعلقات خمس معرفی می شود. اما بخاری جایگاه خمس را در فروعات فقهی و در کتاب الجهاد آورده و در بحث مالکیت خمس، به کلیاتی مانند آن که رسول خدا تقسیم کننده(قاسم) غنایم بود؛ اکتفا می کند.

زبان:
فارسی
صفحات:
47 -66
لینک کوتاه:
magiran.com/p2343112 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 700,000ريال می‌توانید 100 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.