مطالعه سیاست های سینمایی در ایران با محوریت سینمای ملی (1358-1392)

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:
هدف این پژوهش مطالعه سیاست های سینمایی بعد از انقلاب اسلامی با محوریت سینمای ملی است و سوال مقاله حاضر این است که سیاستگذاری های سینمایی در ایران چگونه سینمای ملی را رشد و تکوین داده است؟ بدین منظور، هفت شاخص سینمای ملی از نظریه سوزان هیوارد مبنا قرار می‏گیرد. یافته ها نشان می دهد که سیاست های سینمایی در ایران بیشتر به ترتیب معطوف به شاخص ‏های «قوانین و دستورالعمل ها»، «روایت» و «ژانر» است. به شاخص های «ستاره به عنوان نشانه»، «ریخت و ژست شناسی» کمتر توجه شده و شاخص «سینمای مرکزی و سینمای حاشیه» در حاشیه مانده است. بدین ترتیب نتیجه می‏گیریم که در سیاست های سینمایی بعد از انقلاب 57 به شاخص های سینمای ملی کمتر توجه شده است. سیاست های مصوب، سیاست هایی تمرکزگرا و عموما «نظارتی، هدایتی و حمایتی» هستند و مجال چندانی برای سیاست های مخاطب-محور و نیز سیاست تفاوت مثل سینمای حاشیه ای قایل نیستند.
زبان:
فارسی
صفحات:
185 تا 205
لینک کوتاه:
magiran.com/p2379715 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 60 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 60 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!